Golden Visa forklaret
Golden Visa forklaret

Invester og bo i Portugal. Vi har en specialiseret partner, der kan hjælpe med Golden Visa ansøgningsprocessen. Kontakt os!

Reglerne for udstedelse af opholdstilladelse til investering (ARI / Golden Visa), der trådte i kraft den 8. oktober 2012, gør det muligt for tredjelandsstatsborgere at opnå en midlertidig opholdstilladelse til at drive forretningsaktiviteter med visumfritagelse for at komme ind på det nationale område

De portugisiske gyldne visa

 • Visa til længerevarende ophold kan være til midlertidigt ophold eller til opnåelse af opholdstilladelse, afhængigt af opholdets varighed, og giver indehaveren ret til at blive i Portugal med det tilsigtede formål: bl.a. studier, uddannelse, arbejde, lægebehandling
 • Det midlertidige opholdsvisum har til formål at give mulighed for indrejse med henblik på ophold i Portugal i en periode på mindre end et år. Den er gyldig under opholdets varighed og for flere indrejser på det nationale område
 • Visummet for at opnå opholdstilladelse er gyldigt i to indrejser og i fire måneder, i hvilket tidsrum indehaveren skal ansøge udlændinge- og grænsetjenesten om opholdstilladelse
 • Enhver udenlandsk statsborger fra et tredjeland, der ikke tilhører Den Europæiske Union, Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz, og som har til hensigt at blive eller opholde sig i Portugal i en periode på mere end 1 (et) år, skal ansøge om visum for at etablere ophold, som det er tilfældet med de såkaldte D2-, D3- og D7-visa

Fordele

 • Visumfritagelse for ophold ved indrejse i Portugal
 • Bopæl og arbejde i Portugal på betingelse af ophold i Portugal i en periode på 7 dage eller mere i det første år og 14 dage eller mere i de efterfølgende år
 • Visumfritagelse for rejser inden for Schengenområdet til 186 lande
 • Familiesammenføring
 • Ansøgning om tidsubegrænset ophold
 • Ansøgning om portugisisk statsborgerskab ved naturalisation, forudsat at alle andre krav, der er fastsat i nationalitetsloven, er opfyldt

Støtteberettigelse

 • Erhvervelse af fast ejendom
  • Minimumsinvestering på € 400.000,00*
  • Erhvervelse af en eller flere ejendomme
  • Invester som enkeltperson eller som en fælles juridisk enhed
  • Egen beboelse eller lejemål
 • Rehabilitering af fast ejendom
  • Minimumsinvestering på € 280.000,00*;
  • Erhvervelse af en eller flere ejendomme
  • Kræver rehabilitering og restaurering
  • Ejendommen skal enten være opført i mere end 30 år eller skal placeres i et udpeget byfornyelsesområde (ARU)
  • Egen beboelse eller lejemål
  • Finder kun anvendelse på ejendomme beliggende i de selvstyrende regioner Azorerne og Madeira eller på landet, jf. bilaget til Portaria nr. 208/2017, af 13. juli"
 • Overførsel af midler
  • Minimumsinvestering på € 1.500.000
  • Midler overført fra udlandet til en bank i Portugal
  • Total uafhængighed til at investere midlerne
  • Mulighed for at bruge midlerne til at investere i aktier
 • Jobskabelse
  • Oprettelse af mindst 8 arbejdspladser*
  • Intet minimumsinvesteringsbeløb
  • Alle områder er støtteberettigede
  • Mulighed for tilskud fra staten

* Tætbefolkede områder: kommuner (eller civile sogne), der har mindre end 100 indbyggere pr. km2 eller har et bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger på mindre end 75 % af landsgennemsnittet. Se den komplette liste over alle områder med lav densitet nederst på siden.

Golden Visa

(0) (0)
+41 79 383 22 73 +351912062555